© Leonard

SBBO krijgt ondersteuning van gemeente Oosterhout

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout (SBBO) ontvangt zowel financiële ondersteuning als mankracht van de gemeente Oosterhout. Hiermee is de toekomst van SBBO gegarandeerd en kan de stichting een verdere professionalisering ondergaan.

Oosterhout telt ongeveer 725 hectare aan bedrijventerreinen, verdeeld over zeven locaties. SBBO heeft in 1996 een begin gemaakt met het beter beveiligen van bedrijventerreinen in Oosterhout. Momenteel worden vijf verschillende bedrijventerreinen met ca. 50 camera’s beveiligd. En met succes, de criminaliteit is sinds het plaatsen van de camera’s sterk gedaald.

Met de ondersteuning van de gemeente Oosterhout hoopt de stichting verder te kunnen groeien. Daarnaast heeft SBBO aan al haar verplichtingen voldaan om de lening van de Rabobank af te lossen waardoor de borgstelling voor een lening wordt verlengd.

Met de financiële steun zal de stichting organisatorische veranderingen ondergaan. SBBO wordt momenteel georganiseerd door vrijwilligers, zij benaderen bedrijven die zich nog niet hebben aangesloten. Met meer mankracht en financiële middelen kan deze aanpak geprofessionaliseerd worden. SBBO krijgt een nieuw bestuur, het huidige bestuur bestaat uit ondernemers welke naast hun eigen drukke werkzaamheden veel energie in dit project gestoken hebben. In het nieuwe bestuur zullen vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen plaatsnemen. Ook wordt een Advies Orgaan samengesteld, hierin zal onder andere de gemeente zitting nemen.

SBBO heeft in de afgelopen jaren een uniek project opgetuigd wat betreft de verschillende terreinen en complexiteit. Om een overname van het project te realiseren moest subsidie behouden worden, ook dit is succesvol verlopen. SBBO ziet haar toekomst rooskleurig in en met de ondersteuning van de gemeente, Rabobank en aangesloten bedrijven zal het project zeker kunnen groeien.